Yeni müşteriler bularak ihracatınızı arttırmak,  Sektörün nabzını tutmak,

Ürün ve hizmetlerini tanıtmak,

Sektör içindeki değişikliklere hızlı adapte olmak