Sektördeki yeni üretim teknolojileri keşfetmek

  

Yeni iş bağlantıları kurmak,

  

Sektörün önde gelen üreticilerini tek çatı altında değerlendirme fırsatı yakalamak,

  

Tüm ürün ve hizmetleri bir arada görüp değerlendirerek kalite karşılaştırması yapabilmek,

  

Sektör profesyonellerinin yer aldığı etkinliklere katılarak vizyon kazanmak için.